Warning: Cannot call extract() dynamically in /home/klient.dhosting.pl/witoldhojda/old.fabryka-usmiechu.eu-gud7/public_html/wp-content/themes/jv-allinone/vc_templates/vc_column_text.php on line 19


wykonujemy zdjęcia: punktowe, pantomograficzne (panoramiczne), cefalometryczne.

25126929_m

RADIOWIZJOGRAFIA
minimalna dawka promieniowania dla pacjenta

Nasza pracownia rentgenowska wyposażona jest w rentgen punktowy aparat RTG Expert DC wraz z systemem radiowizjografii cyfrowej RVG GXS-700 firmy GENDEX oraz aparat pantomograficzny firmy Sirona z aparatem cefalometrycznym. Zdjęcia drukowane są na kliszy medycznej drukarką DRYPIX PRIMA.

doskonałe zobrazowanie tkanek, komputerowa obróbka zdjęć
zapis na płycie CD i wydruk na kliszy medycznej w jakości cyfrowej


Warning: Cannot call extract() dynamically in /home/klient.dhosting.pl/witoldhojda/old.fabryka-usmiechu.eu-gud7/public_html/wp-content/themes/jv-allinone/vc_templates/vc_column_text.php on line 19

Rentgen punktowy, pantomograficzny i cefalometryczny firmy Gendex z radiowizjografią zapewniają minimalną dawkę promieniowania rentgenowskiego dla pacjenta. Wykonane metodą cyfrową zdjęcia drukujemy na kliszy rentgenowskiej najwyższej jakości, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i termiczne. Pacjent otrzymuje zdjęcie jakości cyfrowej wydrukowane na kliszy rentgenowskiej i nagrane na płycie CD.

ZDJĘCIE RTG PUNKTOWE

wykonywane dla zobrazowania pojedynczego zęba (jego korony i korzenia)
WYDRUKOWANE NA JEDNEJ KLISZY W SKALI 1:1 / 1:2 / 1:3
Zdjęcia RTG punktowe są wykorzystywane do leczenia zachowawczego (wypełnienia), endodontycznego oraz chirurgicznego.

ZDJĘCIE RTG PANTOMOGRAFICZNE

wykonywane dla zobrazowania wszystkich zębów (ich koron i korzeni) oraz kości szczęki i żuchwy. Zdjęcia panoramiczne są najczęściej wykorzystywane do badań kontrolnych oraz do wstępnej diagnostyki w chirurgii stomatologicznej, implantologii, periodontologii, ortodoncji i innych specjalnościach stomatologicznych. Aparat firmy Gendex posiada możliwość zminimalizowania dawki dla dzieci. Każdy pacjent (i dorosły, i dziecko) jest chroniony przez ołowiany fartuch rentgenowski.

ZDJĘCIE RTG CEFALOMETRYCZNE

Zdjęcie cefalometryczne zębów umożliwia bardzo dokładną diagnostykę wad ortodontycznych oraz precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Dzięki radiowizjografii dawka promieniowania rentgenowskiego jest minimalna.

Wykonane zdjęcia drukujemy na medycznej kliszy rentgenowskiej niezwykle odpornej na uszkodzenia. Wydrukowane zdjęcia zachowują jakość cyfrową dzięki drukarce medycznej DRYPIX PRIMA.